KONCEPCJA PLACU BISKUPIEGO W KRAKOWIE

Gajda Architektura Krajobrazu na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu będzie opracowywać wielowariantową koncepcję rewitalizacji Placu Biskupiego w Krakowie