Oferta

Gajda Architektura Krajobrazu zajmuje się kompleksowym projektowaniem z zakresu architektury krajobrazu.

Opracowujemy wielobranżowe projekty zagospodarowania terenów zieleni, przestrzeni publicznych, przestrzeni prywatnych, ogrodów od fazy koncepcji do projektu wykonawczego.

Projektujemy: parki zabytkowe, parki miejskie, parki rzeczne, place miejskie, place zabaw, zieleń w otoczeniu budynków biurowych, mieszkaniowych, elementy małej architektury, fontanny.