PARK TECHNOLOGICZNY NH

Gajda Architektura Krajobrazu zostało wybrane do przygotowania koncpecji dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie.