Rewitalizacja Parku Jordana

inwestor: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
planowana data realizacji: 2019+
powierzchnia: 20,8ha
współpraca projektowa: Heiner Luz www.heiner-luz.de

Park Jordana jest ogrodem publicznym zlokalizowanym w sąsiedztwie krakowskich Błoń. Park zajmuje obecnie powierzchnię 20,8 ha i jest założeniem wpisanym do rejestru zabytków. Historia parku sięga drugiej połowy XIX wieku. Wtedy doktor Henryk Jordan zgłosił do Rady Miasta inicjatywę utworzenia ogrodu. Chciał, by nowopowstała przestrzeń była przeznaczona przede wszystkim do popularyzowania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W kwietniu 1888 roku otrzymał zezwolenie na zasadzenie pierwszych drzewek oraz uporządkowanie układu komunikacyjnego, by już rok później przestrzeń została oddana do użytku mieszkańców. Krakowski doktor wyprzedził epokę i dzięki wytrwałości założył jeden z pierwszych ogrodów ćwiczeń dla dzieci i młodzieży w Polsce, dlatego po dziś dzień park dumnie nosi nazwę swojego założyciela.

Na przestrzeni lat park zmieniał swoją wielkość oraz przechodził liczne przekształcenia kompozycyjne. Z czasem zatarte zostały także jego dawne granice. Głównym celem jaki przyświecał zespołowi GAJDA Architektura Krajobrazu było przywrócenie tej przestrzeni dawnych funkcji oraz wyeksponowanie wnętrz krajobrazowych. Rewitalizacja i modernizacja infrastruktury parkowej objęła zakresem wszystkie ciągi spacerowe, place zabaw, ścieżkę zdrowia, a także małą architekturę. Place zabaw zaprojektowane zostały na nowo, a urządzenia wykonano głównie z drewna, w duchu charakterystycznym dla ogrodów jordanowskich – czyli takie, które popularyzują aktywność fizyczną i rozwijanie sprawności wśród najmłodszych.

Na terenie całego parku ujednolicone zostały meble według wzorca zawartego w projekcie zagospodarowania terenu z 2006 roku.

Projekt zieleni to przede wszystkim ogromne powierzchnie łąk bylinowych zaprojektowanych we współpracy z Heinerem Luzem w duchu „aspektów wiodących”; dziewięć oryginalnych mieszanek bylin i traw ozdobnych, uzupełnionych krzewami stworzy w parku bogatą warstwę podszycia oraz nakreśli wnętrza krajobrazowe. Gęste nasadzenia krzewów z runem bylin i paproci wyznaczają dawne oraz współczesne granice parku im. Henryka Jordana łącząc historie ze współczesnością.