KAMPUS POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ CZYŻYNY

Gajda Architektura Krajobrazu zostało wybrane do opracowania projektu zagospodarowania terenu wokół Domów Studenckich Politechniki Krakowskij im. Tadeusza Kościuszki.