Centrum Biurowe Lubicz

Projekty zrealizowane

inwestor: Centrum Biurowe Lubicz
data realizacji: 2009
współpraca projektowa: Biuro Architektoniczne DDJM www.be-ddjm.com

W nawiązaniu do istniejącej zieleni wokół budynku Centrum Biurowego Lubicz, na terenie obiektu zaprojektowano kompozycję ze strzyżonych żywopłotów oraz ozdobnych krzewów i roślin okrywowych. Wykorzystując rytm elewacji projektowanych kubatur, wprowadzone zostały geometryczne układy ze strzyżonych cisów, przełamane falującą linią biegnącą prostopadle do nich. Linia przecina teren zieleni na dwie strefy rozróżnione gatunkami roślin okrywowych a w przypadku strzyżonych cisów rozróżnione wysokościami kształtowanych brył.

Ze względu na znaczne zacienie terenu dobrano odpowiednie gatunki roślin, m.in. azalie, runiankę pospolitą, kosmatkę śnieżną, bodziszka oraz cisy. W otoczeniu głównego budynku Centrum Biurowego Lubicz zaprojektowane zostały nasadzenia drzew: grabu pospolitego oraz jarzębu pospolitego w odmianach kolumnowych.